Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 51, No 117 (2004)

Arquitectura tradicional gandeira na serra do Suído: a resposta dunha tradición


https://doi.org/10.3989/ceg.2004.v51.i117.103

Paula Ballesteros Arias , España

Resumen


[gl] Expoñemos os resultados dun traballo realizado na Serra do Suído con motivo da aplicación dun plan de Medidas Compensatorias deseñadas para paliar o impacto cultural motivado pola posible implantación dun parque eólico. Os resultados aquí expostos correspóndense coa realización dunha prospección arqueolóxica superficial realizada na mesma serra, con motivo de tentar rexistrar o patrimonio cultural existente. Neste senso atopámonos cunha ampla diversidade tipolóxica de construcións relacionadas coa economía gandeira que hasta fai pouco desenvolvíase na serra de xeito tradicional. Ó tempo, lembramos a figura do etnógrafo galego por excelencia, D. Xaquín Lorenzo, non só por ser imprescindible a consulta da súa obra, senón porque a lectura dos seus artigos referidos ó pastoreo na Serra de Leboreiro axudaron a apoiar a nosa incipiente investigación.

Palabras clave


Serra do Suído; Arqueoloxía da Paisaxe; Etnografía; Etnoarqueoloxía; Arquitectura Gandeira

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2004 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es