Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 50, No 116 (2003)

Documentos arcebispais no Tombo H da catedral de Santiago: Gómez Manrique e Lopo de Mendoza


https://doi.org/10.3989/ceg.2003.v50.i116.122

Alexandra Cabana Outeiro , España

Resumen


[gl] No Tombo H da Catedral de Santiago de Compostela, libro rexistro elaborado polo notario Afonso Eanes Jacob, recógese documentación do cabido compostelán entre os anos 1391 e 1409, incluíndo tamén traslados de documentos anteriores. Neste artigo faise unha edición de cinco documentos emitidos polos arcebispos Gómez Manrique (1351-1362) e Lope de Mendoza (1399-1445), que se insiren neste libro, achegándose tamén unha nota introductoria.

Palabras clave


Santiago de Compostela; s. XIV; s. XV; Tombo H; fontes documentais; rexistro notarial; Afonso Eanes Jacob; notariado; arcebispo de Santiago; Gómez Manrique; Lope de Mendoza; bispo de Mondoñedo

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2003 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es