Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 50, No 116 (2003)

Documentos arcebispais no Tombo H da catedral de Santiago: Gómez Manrique e Lopo de Mendoza

Alexandra Cabana Outeiro

DOI: http://dx.doi.org/10.3989/ceg.2003.v50.i116.122

Resumen


[gl] No Tombo H da Catedral de Santiago de Compostela, libro rexistro elaborado polo notario Afonso Eanes Jacob, recógese documentación do cabido compostelán entre os anos 1391 e 1409, incluíndo tamén traslados de documentos anteriores. Neste artigo faise unha edición de cinco documentos emitidos polos arcebispos Gómez Manrique (1351-1362) e Lope de Mendoza (1399-1445), que se insiren neste libro, achegándose tamén unha nota introductoria.

Palabras clave


Santiago de Compostela; s. XIV; s. XV; Tombo H; fontes documentais; rexistro notarial; Afonso Eanes Jacob; notariado; arcebispo de Santiago; Gómez Manrique; Lope de Mendoza; bispo de Mondoñedo

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2003 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España (CC-by).


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es