Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 53, No 119 (2006)

Testemuñas heráldicas e documentais dun fidalgo lucense: Gaspar López de Vaamonde


https://doi.org/10.3989/ceg.2006.v53.i119.13

Pablo S. Otero Piñeyro Maseda
CSIC-Xunta de Galicia Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento», España

Xosé Antón García González-Ledo
CSIC-Xunta de Galicia Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento», España

Resumen


Estúdase a liña xenealóxica de Gaspar López de Vaamonde, fidalgo da comarca da «Terra Cha» lucense, prestando especial atención a súas vivendas rurais e manifestacións heráldicas, del mesmo e da súa liña sucesoria, comprementado todo elo coas correspondentes ilustracións. Co coñecemento preciso das elites locais de cada intre e logar, contribúiese a ter unha visión máis exacta do que foi o noso pasado común histórico e artístico.

Palabras clave


Fidalguía; Paleografía; Xenealoxía; Heráldica; epigrafía funeraria; Idade Moderna; vida cotián; casas fidalgas; pousas; pazos

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2006 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es