Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 49, No 115 (2002)

Unha aproximación á normativa pastoral segundo os sínodos medievais galegos (s. XIII- s. XVI)


https://doi.org/10.3989/ceg.2002.v49.i115.132

José Antonio Martínez Domínguez , España

Resumen


[gl] O autor insire o estudio da normativa pastoral dentro do proceso de reforma xeral da Igrexa entre os ss. XIII e XVI. Partindo da análise dunha lexislación particular, a das cinco dioceses galegas entre o Lateranense IV e o concilio de Trento, analiza os cambios que comporta este novo enfoque pastoral no que se refire á predicación e aos sacramentos, a súa repercusión social e, sobre todo, a súa vinculación co modelo eclesiástico que a mesma lexislación propugna. Un modelo eclesiástico inexistente na Galiza medieval e que vai propiciar os escasos logros desta reforma pastoral.

Palabras clave


Historia medieval; Historia da Igrexa; Historia social das mentalidades

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2002 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es