Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 49, No 115 (2002)

Analise funcional das traduccións en linguas en proceso de normalización: o caso da traducción do comic en galego


https://doi.org/10.3989/ceg.2002.v49.i115.140

Carsten Sinner , España

Resumen


[gl] A traducción de comics, no caso do galego xoga un papel moi importante xa que o seu obxectivo é sobre todo normalizar o uso da lingua galega ñas xeracións novas e familiariza-la xuventude coa norma. A contribución pretende unha análise ben polo miúdo dunha traducción galega de Asterix comparándoa co orixinal francés e coa traducción española.

Palabras clave


Traducción; comics; Astérix; normalización; galego; norma

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2002 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es