Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 58, No 124 (2011)

As parroquias do Porriño, Cans e Atios na documentación do mosteiro cisterciense de Santa María de Melón. Séculos XII e XIII


https://doi.org/10.3989/ceg.2011.v58.i124.242

Isis Gradín Fernández
Universidade de Santiago de Compostela, España

Miguel Romaní Martínez
Universidade de Santiago de Compostela, España

Resumen


[gl] Trala introducción e criterios de transcripción, edítanse 31 documentos dos séculos XII e XIII pertencentes ó mosteiro cisterciense de Santa María de Melón, concretamente aqueles que permiten reconstruír as antigas posesións –centradas sobre o actual concello de O Porriño- do que foi o mosteiro de San Miguel de Cans, absorvido polos monxes cistercienses de Melón. Faise unha aproximación paleográfica e histórica da documentación, que se complementa cos correspondentes índices onomásticos e toponímicos.

Palabras clave


Paleografía; Mosteiro; Císter

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2011 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es