Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 55, No 121 (2008)

Panorama nobiliario nas terras de Camba e Rodeiro no tránsito á Idade Moderna


https://doi.org/10.3989/ceg.2008.v55.i121.52

César Gómez Buxán

Resumen


Realizar un breve percorrido pola historia, xenealoxía e heráldica dos antigos liñaxes fidalgos da terra de Rodeiro desde a Idade Media é o obxectivo que finalmente se pretende. A evolución que comeza nas fortalezas medievais e continúa en torres de transición, remata nas residencias típicas da fidalguía, das que Trasulfe é o mellor expoñente. Na súa breve extensión o artigo tentará servir de guía ou iniciación a estudios máis detallados, necesarios para a comprensión da nosa historia, na que aparecen varios persoeiros con orixe nesta terra.

Palabras clave


Fidalguía; Camba; Rodeiro; fortalezas; xenealoxía; heráldica

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2008 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es