Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 56, No 122 (2009)

Achado dunhas lousas con arte megalítico en Fonte Tourón Lalín, Pontevedra


https://doi.org/10.3989/ceg.2009.v56.i122.54

Elena Cabrejas Domínguez
Laboratorio de Patrimonio, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC, España

Patricia Mañana-Borrazás
Laboratorio de Patrimonio, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC, España

Yolanda Seoane-Veiga
Laboratorio de Patrimonio, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC, España

Resumen


No contexto dos traballos arqueolóxicos previos á execución dunha obra (unha liña eléctrica de media tensión), localizáronse unhas lousas con gravados na zona de Fonte Tourón, en Lalín. Trátase dunhas lousas que presentan uns gravados de estilo propio do megalitismo e que agora forman parte dos lindes das fincas nas que se atopan. As características destes gravados, sumado á propia forma das pedras, a un contexto onde se localizan outras mámoas e sobre todo, á información dos veciños que vinculan estas pedras cunha mámoa desfeita fai uns anos, apuntan a que formaron parte dun monumento megalítico, e que moi probablemente se trata dos esteos dunha cámara.

Palabras clave


Galicia, Lalín; Arte Megalítico; Arqueoloxía de Xestión; Calco; Documentación Xeométrica; Láser Escáner Terrestre

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2009 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es