Detalles de autor

Lorenzo Aspres, Alberta, Proxecto ARGA. Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia, España