Detalles de autor

Lixó Gómez, Carlos, Universidade de Santiago de Compostela, España

  • Vol 65, No 131 (2018) - Artículos
    Os castros no tempo das villae. Funcións non militares dos castros no val do Sarria na Alta Idade Media
    Resumen  PDF