Detalles de autor

Pineiro Sánchez, Carlos, España

  • Vol 50, No 116 (2003) - Artículos
    Nacemento e desenvolvemento dun servicio público esencial: o abastecemento de auga na cidade de A Coruña, 1903-1936
    Resumen  PDF