Detalles de autor

Otero Piñeyro Maseda, Pablo S., Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento" CSIC-XuGa, España

  • Vol 61, No 127 (2014) - Recensiones
    Maria Helena da Cruz Coelho, O Município de Coimbra -Monumentos Fundacionais, Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra; Impresa da Universidade de Coimbra, 2013, 259 págs. ISBN: 978-989-8039-33-0 (CMC) y 978-989-26-0620-0 (IUC)
    Detalles  PDF
  • Vol 61, No 127 (2014) - Recensiones
    Yolanda Pérez Sánchez, Una temporada en Mondariz. La vida en un gran balneario gallego a finales del siglo XIX, A Coruña, Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2003 (Monografías, 149), 205 págs. ISBN: 978-84-9749-552-3
    Detalles  PDF