Detalles de autor

Vázquez García, Tania, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Universidade de Santiago de Compostela, España

  • Vol 65, No 131 (2018) - Artículos
    A representación das soldadeiras nas cantigas de escarnio galego-portuguesas e na cultura visual románica
    Resumen  PDF