[1]
Pousa Diéguez, R. 2021. Municipios rurais na Galicia do Antigo Réxime. O caso de Valladares: autogoberno, xurisdición e loitas señoriais. Cuadernos de Estudios Gallegos. 68, 134 (jul. 2021), 213–239. DOI:https://doi.org/10.3989/ceg.2021.134.07.