Pousa Diéguez, R. . (2021). Municipios rurais na Galicia do Antigo Réxime. O caso de Valladares: autogoberno, xurisdición e loitas señoriais. Cuadernos De Estudios Gallegos, 68(134), 213–239. https://doi.org/10.3989/ceg.2021.134.07