Fernández Pérez, I. . (2021). Relevancia dos traballos meteorolóxicos de Domingo Fontán Rodríguez. Cuadernos De Estudios Gallegos, 68(134), 361–393. https://doi.org/10.3989/ceg.2021.134.12