Pousa Diéguez, Rodrigo. 2021. «Municipios Rurais Na Galicia Do Antigo Réxime. O Caso De Valladares: Autogoberno, xurisdición E Loitas señoriais». Cuadernos De Estudios Gallegos 68 (134):213-39. https://doi.org/10.3989/ceg.2021.134.07.