Fernández Pérez, Iván. 2021. «Relevancia Dos Traballos meteorolóxicos De Domingo Fontán Rodríguez». Cuadernos De Estudios Gallegos 68 (134):361-93. https://doi.org/10.3989/ceg.2021.134.12.