Otero Piñeyro Maseda, P. S. (2006) «VAQUERO DÍAZ, M. B.: Libro das posesións do Cabido Catedral de Ourense (1543). Edición, transcrición e índices», Cuadernos de Estudios Gallegos, 53(119), p. 453. Disponible en: https://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/15 (Accedido: 17abril2024).