Pousa Diéguez, R. . (2021) «Municipios rurais na Galicia do Antigo Réxime. O caso de Valladares: autogoberno, xurisdición e loitas señoriais», Cuadernos de Estudios Gallegos, 68(134), pp. 213–239. doi: 10.3989/ceg.2021.134.07.