Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 51, No 117 (2004)

A sociedade castrexa a través da epigrafía


https://doi.org/10.3989/ceg.2004.v51.i117.108

Rosa Brañas Abad , España

Resumen


[gl] Ofrécese unha mirada ás diferentes interpretacións sobre o significado oculto do signo epigráfico en forma de «C invertido» referido ás comunidades da Gallaecia antiga. Partindo de diversas hipóteses sociolóxicas e históricas, estas son as diferentes lecturas do signo propostas ata hoxe dende o comezo do seu estudio: Centuria, Gens/Gentilitas, Census, Castellum/Castrum, Conventus ... e novamente Centuria.

Palabras clave


Gallaecia; Castrexo; Centuria; Census; Castellum; Gens; Gentilitas

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2004 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es