Detalles de autor

de Prado Vázquez, Ángel, Clube Espeleolóxico Maúxo, España

  • Vol 67, No 133 (2020) - Artículos
    O xacemento das Covas da Trapa (Monte Aloia, Galicia) como exemplo de continuidade de ocupación durante o Neolítico final e a Idade do Bronce no NW da Península Ibérica
    Resumen  PDF