Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol 52, No 118 (2005)

As armas dos Taboada. Aproximación a unha peculiaridade heráldica Dezá


https://doi.org/10.3989/ceg.2005.v52.i118.100

César Gómez Buxán , España

Resumen


As armerías da liñaxe dos Taboada na antiga Terra de Deza amosan un feito diferencial con respecto ó resto de Galiza, adoptando non uns emblemas individuáis, senón unha unión deles que se transmitiron de xeración en xeración. Neste artigo reflíctense, facendo un percorrido pola súa xenealoxía, as variacións que as armas da familia foron sufrindo ó longo dos sáculos nesta comarca pontevedresa.

Palabras clave


Taboada; heráldica; xenealoxía; Terra de Deza

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2005 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista cuadernos@iegps.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es